140. rocznica urodzin Bolesława Leśmiana - Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Przejdz

140. rocznica urodzin Bolesława Leśmiana

23 stycznia 2017Aktualności

22 stycznia obchodziliśmy 140. rocznicę urodzin Bolesława Leśmiana, jednego z najważniejszych i najoryginalniejszych poetów XX wieku.

W jego poezji bardzo dużą rolę odgrywały realia ludowego świata. W poemacie „Łąka”, interpretowanym przez Jacka Trznadla przez pryzmat odwołań do motywów bożonarodzeniowych (takich jak: spotkanie człowieka z naturą, dosłowne wejście łąki do chaty, zwierzęta mówiące ludzkim głosem, noc cudów), odnajdujemy istotną dla Leśmiana problematykę związku natury i człowieka, jednostki i zbiorowości, sztuki i estetyki z metafizyką. Oto jednostkowe spotkanie człowieka z łąką staje się niejako misterium zjednoczenia społeczności z naturą. Owe misterium otwiera możliwość odkupienia człowieka współczesnego – przez odzyskanie więzi w naturą zmazuje się grzech pierworodny cywilizacji.
Nawołujcie się ludzie, pod jasnym lazurem,
Chórem w światy spojrzyjcie, zatrwóżcie się chórem!
Miłość, wichrem rozpędzona,
Wszystko złamie i pokona,
Zaś tych, co się sprzeciwią, w śnie skrępuje sznurem!

A opaszcie świat cały ścisłym korowodem,
Aby wam się nie wymknął, schwytany niewodem…
Zapląsajcie, zaśpiewajcie,
Pieśnią siebie wspomagajcie,
Toć wejdziemy w świat – próżnią, aby wyjść – ogrodem!

Niechaj dusza wam będzie błękitami czynna,
Stoi przed nią otworem ta jasność gościnna,
Czegokolwiek zażądacie,
To się zjawi w waszej chacie,
Bo nastała godzina taka, a nie inna…

Ludzie – mgły, ludzie – jaskry i ludzie – jabłonie,
Rozwidnijcie się w słońcu, boć na pewno płonie!
Dla mnie – rosa, dla mnie – zieleń,
Dla was – nagłość rozweseleń,
A kto pieśni wysłuchał – niech mi poda dłonie!
Bolesław Leśmian, właśc. Lesman (1877-1937), pochodził ze środowiska spolszczonej inteligencji żydowskiej. Wczesną młodość spędził na Ukrainie, kształcił się w Kijowie, przebywał kilka lat we Francji, związany był z Warszawą, Łodzią, Hrubieszowem, Zamościem. Jest autorem czterech zbiorów wierszy: Sad rozstajny (1912), Łąka (1920), Napój cienisty (1936), Dziejba leśna (wyd. pośmiertnie; 1938) oraz utworów prozą, dramatów i esejów. Dorobek twórczy został zebrany w edycji Dzieł wszystkich wydanych w latach 2010-2013, w skład których wchodzą: 1. Poezje zebrane, 2. Szkice literackie, 3. Baśnie i inne utwory prozą, 4. Utwory dramatyczne. Listy. Całość została wzbogacona Kalendarium Leśmianowskim opracowanym przez Jacka Trznadla, który był również redaktorem edycji dzieł zebranych.
W tym roku 5 listopada przypada również 80. rocznica śmierci poety.Inne wpisy: