Usługi - Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Przejdz

Usługi

Korzystanie z podstawowych usług biblioteki (wypożyczalnie, czytelnie, zajęcia edukacyjne) jest całkowicie bezpłatne, jednakże za usługi dodatkowe, takie jak wydruki czy kserokopie, pobieramy drobne opłaty, mające na celu pokrycie kosztów eksploatacyjnych.

Zgodnie z Rozdziałem VI Regulaminu Biblioteki opłatom podlegają:

Wydruki:

 Format  Typ/kolor  Cena za 1 stronę w zł
 A4  Tekst czarny  0,30
 A4  Grafika czarna  0,90
 A4  Tekst kolorowy  1,50
 A4  Grafika kolorowa  2,00
 A3  Tekst czarny  0,60
 A3  Grafika czarna  1,80
 A3  Tekst kolorowy  3,00
 A3  Grafika kolorowa  4,00

Kserokopie:

 Format  Kolor  Cena za 1 stronę w zł
 A4  Czarna  0,15
 A4  Kolorowa  1,50
 A3  Czarna  0,30
 A3  Kolorowa  3,00

Skanowanie dokumentów:

– maksymalnie do formatu A3: 3,00 zł za 1 skan.