Instrukcja obsługi konta czytelnika - Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Przejdz

Instrukcja obsługi konta czytelnika

UWAGA! Dotychczasowe hasła do konta czytelnika w bibliotece głównej są nieaktualne! Prosimy o zgłaszanie się osobiście do biblioteki lub drogą elektroniczną (biuro@biblioteka-skawina.pl) po nowe hasła.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

Aby skorzystać z możliwości zamawiania, rezerwowania i prolongowania książek oraz dostępu do swojego konta bibliotecznego należy wybrać zakładkę Katalogi On-Line na stronie biblioteki, a następnie odpowiedni katalog (Katalog biblioteki głównej).

Aby zalogować się na swoje konto należy w zakładce KONTO w polu IDENTYFIKATOR wpisać jedną z opcji:
– nazwisko i imię,
– numer karty bibliotecznej,
– adres e-mail (w sytuacji, gdy został on podany w bibliotece).
Logowanie przy użyciu nazwiska i imienia może się nie udać, jeśli w bibliotece zarejestrowanych jest kilka osób mających takie samo nazwisko i imię.
W polu HASŁO należy wpisać hasło tymczasowe, które zostanie nadane przez bibliotekarza. Następnie kliknąć Zaloguj.
Hasło to należy zmienić po pierwszym zalogowaniu.

OBSŁUGA KONTA

Każdy czytelnik po zalogowaniu się może samodzielnie sprawdzić stan swojego konta czytelniczego – liczbę wypożyczeń, terminy zwrotów, stan zamówień i rezerwacji oraz przedłużyć terminy zwrotów książek – klikając w poszczególne opcje:
WYPOŻYCZENIA – tytuły wypożyczonych książek, terminy ich zwrotu i możliwość prolongaty;
REZERWACJE – dokonane rezerwacje wraz z możliwość anulowania;
ZAMÓWIENIA – dokonane zamówienia wraz z możliwością anulowania oraz numer w kolejce osób oczekujących;
HISTORIA – historia wypożyczeń;
ROZLICZENIA – informacja o zapłaconych oraz zaległych należnościach.
Ponadto czytelnicy mogą w zakładce INFORMACJE sprawdzić i edytować swoje dane. W zakładce ZMIANA HASŁA można dokonać zmiany hasła na nowe.
Zakładka “w.bibliotece.pl” informuje o możliwości zarejestrowania konta w Portalu i uzyskaniu dzięki temu dostępu do wielu dodatkowych funkcji.

REZERWACJE I ZAMÓWIENIA

Wszyscy czytelnicy posiadający dostęp do konta czytelniczego mogą przez całą dobę korzystać z funkcji zamawiania i rezerwowania książek.
Funkcja zamawiania dotyczy książek, które aktualnie są wypożyczone lub zarezerwowane, funkcja rezerwowania dotyczy książek, które są dostępne w bibliotece.
Aby skorzystać z w/w funkcji należy:
– wyszukać właściwy tytuł;
– wybrać znajdujący się obok opisu bibliograficznego link “Zarezerwuj egzemplarz” lub “Zamawiam wydanie”;
– zalogować się w systemie na stronie katalogu on-line Biblioteki na swoim koncie;
– system poda komunikat “Operacja wykonana poprawnie!”.
Zarezerwowane lub zamówione książki należy odebrać w ciągu 3 dni roboczych. Po tym terminie zamówienie ulegnie unieważnieniu.

O realizacji zamówienia i możliwości odbioru zamówionych pozycji oraz o skasowaniu nieodebranych pozycji czytelnicy, którzy przy zapisie podali adres poczty elektronicznej, będą informowani mailowo, pozostali czytelnicy informowani będą drogą telefoniczną.

W razie niedotrzymywania terminu zwrotu książek lub niezapłacenia naliczonych kar pieniężnych, możliwość rezerwacji i zamówień zostaje zablokowana. System poda komunikat “Operacja nie może być zrealizowana!”.
Czytelnik ze swojego konta internetowego może zlikwidować rezerwację lub przedłużyć termin ważności zamówienia.

PROLONGATY

Aby prolongować termin zwrotu należy w zakładce WYPOŻYCZENIA nacisnąć opcję PROLONGUJ.
Termin zwrotu wypożyczonej książki można prolongować trzykrotnie, o ile czas jej wypożyczenia jeszcze nie upłynął.
Książka nie zostanie przedłużona gdy:
– limit przedłużeń został wyczerpany;
– tytuł został zamówiony przez innego czytelnika;
– konto czytelnika zostało zablokowane.

 

Szanowni Państwo! 
Informujemy, iż z powodu zmiany i ujednolicenia systemu obsługi czytelników w Filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie korzystanie z katalogu i obsługi kont online aktualnie jest nie możliwe. Przepraszamy za utrudnienia. 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTA CZYTELNIKA FILII:

W celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta czytelnika, każdemu czytelnikowi zostało nadane hasło (ciąg liter), które można zmienić przy pierwszym zalogowaniu się na własne konto.

Aby zalogować się na konto należy:

  1. wybrać zakładkę Katalogi On-Line na stronie biblioteki, a następnie odpowiedni katalog (np. Katalog biblioteki głównej),
  2. kliknąć w Profil użytkownika,
  3. wpisać nazwisko i imię (dokładnie w takiej postaci jaką otrzymają Państwo w bibliotece) oraz przypisane hasło,
  4. kliknąć Zaloguj.

Po zalogowaniu otworzy się Państwa osobiste konto, w którym po wybraniu odpowiedniej zakładki można sprawdzić jakie książki są aktualnie wypożyczone, jakie były wypożyczane wcześniej oraz z oddaniem jakich tytułów Państwo zalegają.

Istnieje możliwość złożenia elektronicznego zamówienia na wybrany tytuł (dotyczy to wyłącznie książek niewypożyczonych).

Aby złożyć zamówienie elektroniczne należy:

  1. wyszukać w katalogu odpowiedni tytuł,
  2. rozwinąć opis książki (do pełnego, poprzez kliknięcie w tytuł),
  3. kliknąć Zamów (przycisk aktywny jedynie, gdy książka nie jest wypożyczona).

Istnieje również możliwość zarezerwowania książki, która wypożyczona jest przez innego czytelnika. W tym celu należy:

  1. wyszukać w katalogu odpowiedni tytuł,
  2. rozwinąć opis książki (do pełnego, poprzez kliknięcie w tytuł)
  3. kliknąć Rezerwuj (przycisk aktywny, gdy książka jest wypożyczona)

Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby w przypadku rezygnacji z zamówienia lub rezerwacji dokonali Państwo Usunięcia polecenia poprzez swoje konto czytelnicze. Uchroni nas to od blokowania wypożyczenia książki innemu czytelnikowi.

Informujemy również, iż książki zamówione przez Państwa oczekują na odbiór do 2 dni roboczych. Po tym czasie, w przypadku nie odebrania ich, książki te wypożyczane są kolejnemu czytelnikowi.

Uwaga! Informujemy, iż książki z numerem inwentarzowym posiadającym rozszerzenie DEP (np. 31DEP) pomimo, iż figurują w naszych katalogach, są niedostępne w naszej bibliotece. Książki te zostały zakupione w 2014 r. w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych” i dostępne są w wybranych bibliotekach szkolnych w naszej gminie.