Przejdz

„Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość w Jedności”

09 kwietnia 2015Aktualności

Starostwo Powiatowe w Krakowie oraz FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, zapraszają wszystkie organizacje pozarządowe, przedstawicieli inicjatyw oddolnych oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, działające na terenie Powiatu Krakowskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu Krakowskiego, na otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące opracowywanych:

„STANDARDÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMÓW I POLITYK PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT KRAKOWSKI”, wraz procedurami i kluczowymi załącznikami:

1) Założeniami dotyczącymi powołania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim, wraz z projektem Regulaminu Powiatowej Rady Pożytku Publicznego Powiatu Krakowskiego

2) „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Krakowskiego z Organizacjami Pozarządowymi”

 

Skawina,  Poniedziałek 13.04.2015, godz. 17.00-20.00

Miejsce spotkania: Biblioteka Publiczna w Skawinie ul. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina

Spotkanie skierowane jest do osób i organizacji z gmin: Skawina, Mogilany, Świątniki Górne.

 

Spotkania odbędą się w ramach projektu „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość w Jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4.2

 Inne wpisy: