Instrukcja wyszukiwania - Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Przejdz

Instrukcja wyszukiwania

Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, wraz ze wszystkimi filiami, korzysta z nowoczesnego systemu bibliotecznego LIBRA 2000. System ten, będący połączeniem tradycyjnego bibliotekarstwa z nowoczesną technologią informatyczną umożliwił budowę elektronicznej bazy katalogowej, której częścią jest udostępniony Czytelnikom katalog internetowy.

Filie: MultiCentrum, w Pozowicach, Radziszowie oraz Woli Radziszowskiej posiadają katalogi elektroniczne obejmujące 100% księgozbioru. Bazy danych pozostałych filii oraz biblioteki głównej są na bieżąco wdrażane i uzupełniane, jednakże już teraz znajdą w nich Państwo większość pozycji dostępnych w naszych Bibliotekach.

Poniżej przedstawiamy Państwu krótką instrukcję wyszukiwania.

Uruchomienie katalogu

Proszę wybrać z menu "Katalogi On-Line" na stronie Biblioteki interesujący Państwa katalog, tj. właściwy dla miejsca, w którym korzystają Państwo z  zasobów Biblioteki (np. katalog biblioteki głównej czy poszczególnych filii). Na stronie, która się wyświetli proszę wybrać "Wyszukiwanie": wyszukiwanie

Sposoby wyszukiwania

Zapytania wpisujemy w następującym miejscu:

wyszukiwanie_autor

System umożliwia wyszukiwanie pozycji książkowej poprzez:

Autora

 • w okienko Szukana fraza wpisujemy nazwisko oraz imię autora w postaci:
Nazwisko, Imię

(należy pamiętać o przecinku następującym bezpośrednio po nazwisku oraz spacji zaraz po przecinku).

 • w okienku Indeks wybieramy Autorzy.
 • w ostatnim okienku Typ dokumentu zaznaczamy np. Książka.
 • zatwierdzamy kliknięciem słowa Wyszukaj.

Tytuł

 •  w okienko Szukana fraza wpisujemy tytuł książki np.:
Ludzie bezdomni
 • w okienku Indeks wybieramy Tytuły.
 • w ostatnim okienku Typ dokumentu zaznaczamy np. Książka.
 • zatwierdzamy kliknięciem słowa Wyszukaj.

Hasło przedmiotowe

 •  w okienko Szukana fraza wpisujemy hasło, np.:
Druga wojna światowa
 • w okienku Indeks wybieramy Hasła przedmiotowe.
 • w ostatnim okienku Typ dokumentu zaznaczamy np. Książka.
 • zatwierdzamy kliknięciem słowa Wyszukaj.

Serię wydawniczą

 •  w okienko Szukana fraza wpisujemy nazwę serii, np.:
Kameleon
 • w okienku Indeks wybieramy Serie wydawnicze
 • w ostatnim okienku Typ dokumentu zaznaczamy np. Książka
 • zatwierdzamy kliknięciem słowa Wyszukaj