Przejdz

Konkurs plastyczny na makietę „Miasteczko Lassego i Mai”

29 września 2016Aktualności

Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie serdecznie zaprasza dzieci oraz rodziny do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie przestrzennej makiety pt. „Miasteczko Lassego i Mai”.

Miasteczko Valleby jest miejscem akcji powieści szwedzkiego pisarza Martina Widmarka, których głównymi bohaterami są młodzi detektywi Lasse i Maja. W wykonaniu pracy pomocne będą mapki zamieszczone w książkach o detektywistycznej parze, dostępnych w bibliotece głównej oraz filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie.

Prace należy dostarczyć do siedziby głównej MBP w Skawinie do dnia 18 listopada 2016 r.

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z Regulaminem konkursu:

 

REGULAMIN

I. Organizator konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie
Ul. A. Mickiewicza 26
32-050 Skawina
tel. 12 276 25 71

II. Cele konkursu:

1. popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci,
2. popularyzacja cyklu powieściowego „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”
3. zachęcenie do korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie,
4. ciekawe spędzanie wolnego czasu,
5. wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólną zabawę,
6. rozwijanie zdolności manualnych.

III. Temat pracy konkursowej

„Miasteczko Lassego i Mai”

IV. Warunki uczestnictwa:

1. konkurs adresowany jest do dzieci oraz rodzin zamieszkujących miasto i gminę Skawina. Przy czym zespół może liczyć maksymalnie 3 osoby.
2. do konkursu można zgłosić jedną pracę umieszczoną na podstawie o formacie A3 lub A2,
3. praca ma mieć formę przestrzenną,
4. wybór techniki oraz materiałów jest dowolny.

V. Prawo autorskie.

Dostarczenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć pracy, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach celów informacyjnych i marketingowych.
Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do niej na rzecz Organizatora.
Przekazanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych autorów prac w celach związanych z Konkursem.
Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora.

VI. Metryczka

Do pracy należy dołączyć metryczkę z danymi: imię i nazwisko (imiona i nazwiska), wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy (w przypadku osób niepełnoletnich należy podać kontakt telefoniczny do rodzica lub opiekuna).

VII. Termin i miejsce składania prac:

Makiety należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie, ul. A. Mickiewicza 26 do dnia 18 listopada 2016 r.

VIII. Ocena prac i nagrody:

Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
Podczas oceny prac komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
– zgodność z tematem konkursu,
– odwzorowanie mapki na podstawie książek Martina Widmarka,
– estetykę wykonania.

Komisja konkursowa spośród dostarczonych prac wyłoni trzy najlepsze, przyznając miejsca od I do III.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Komisji przysługuje również możliwość przyznania wyróżnień.Inne wpisy: