MBP w Skawinie partnerem w projektach z Przedszkolem nr 3 w Skawinie - Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Przejdz

MBP w Skawinie partnerem w projektach z Przedszkolem nr 3 w Skawinie

23 stycznia 2017Aktualności

Nasza Biblioteka ponownie została partnerem Przedszkola Samorządowego nr 3 w Skawinie podczas realizacji dwóch projektów międzynarodowych: Wielkie Tropienie Roślin oraz Litter Less – Śmieci Mniej! W ramach tych projektów oraz z racji przynależności do Sieci Szkół Eco – Schools Przedszkole ma szansę zdobycia międzynarodowego certyfikatu Zielonej Flagi na okres 3 lat. Partnerem naszych działań jest Miejska Biblioteka Publiczna.

Projekt Wielkie Tropienie Roślin ma na celu m.in.:
– poszerzenie wiedzy na temat bioróżnorodność szczególnie regionu, w którym żyją, uwrażliwienie ich na konieczność ochrony dzikiej przyrody i zmotywowanie do inicjowania własnych działań w tym kierunku;
– wdrożenie wytycznych zawartych w „Konwencji o różnorodności biologicznej” (Convention on Biodiversity (CBD), które pomogą nauczycielom w promowaniu edukacji i działań na rzecz bioróżnorodności (Bioróżnorodność to ogromna rozmaitość i zróżnicowanie życia, które nas otacza i którego jesteśmy częścią, obejmujące wszystkie gatunki występujące na Ziemi, zarówno na lądzie, jak i w wodzie);
– rozwijanie w młodych ludziach myślenia krytycznego poprzez „uczenie przez doświadczenie”.

Kampania Litter Less – Śmieci mniej! realizowana jest przy wsparciu Foundation for Enviromental Education oraz Wrigley Company Foundation. W edycji 2016/2017 projekt będzie realizowany w 22 krajach na całym świecie.

Kampania Litter Less – Śmieci mniej! to projekt dotyczący problemu śmiecenia i widoczności śmieci w naszym otoczeniu.
Cele projektu:
• zredukowanie ilości powstających odpadów poprzez przyjęcie perspektywy 4R (refuse -> reduce -> reuse -> recycle)
• zredukowanie ilości odpadów i zmiana nawyków związanych ze śmieceniem;
• zdobycie przez młodych ludzi umiejętności wypracowania rozwiązań na problemy związane z ochroną środowiska i umiejętności wcielenia w życie zmian, w tym również tych dotyczących zachowań i postaw;
• wzrost świadomości dotyczącej wpływu śmiecenia na środowisko i społeczność;
• zmianę sposobu gospodarowania odpadami przez placówki;
• wypracowanie dobrych praktyk w kwestii śmiecenia.

logo litter less logo-zf szkoły dla eko rozwojuInne wpisy: