Przejdz

Nowa wystawa fotograficzna o Skawinie

05 listopada 2013Aktualności

Od wtorku, 5 listopada w holu biblioteki głównej eksponujemy wystawę fotograficzną „Ziemia skawińska oczami młodych” będącą zwieńczeniem długofalowego projektu "Kurs fotografii cyfrowej". Zaprezentowane fotografie przedstawiają Skawinę i wykonane zostały pod czujnym okiem Pana Włodzimierza Płanety. Prace są równocześnie prezentowane w wirtualnej galerii na stronie smak.biblioteka-skawina.pl.


Projekt był realizowany od 8 lutego do 31 maja 2013 roku i skierowany do młodzieży gimnazjalnej oraz młodzieży szkół średnich. Kurs obejmował 39 godzin dydaktycznych, na które składało się 18 godzin warsztatów z fotografii cyfrowej, 6 godzin warsztatów fotografii reportażowej, 6 godzin warsztatów fotografii krajobrazowej oraz 9 godz. warsztatów z programem Adobe Photoshop dla fotografa.


Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i zadań statutowych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Realizatorem programu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Organizatorem kursu była Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, której projekt został wyłoniony do realizacji w konkursie „Aktywna biblioteka”. Koordynatorem projektu od strony biblioteki była Anna Szatko. Naszym lokalnym partnerem projektu było Skawińskie Centrum Wolontariatu, dzięki którego pomocy powstała scenografia wystawy stacjonarnej.
 Inne wpisy: