Praca: bibliotekarz do filii w Borku Szlacheckim (oferta nr 3) - Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Przejdz

Praca: bibliotekarz do filii w Borku Szlacheckim (oferta nr 3)

14 października 2014Aktualności, Komunikaty

Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza.
Wymiar czasu pracy: ½ etatu
Miejsce pracy: filia biblioteki w Borku Szlacheckim
 
Wymagania:
Wykształcenie wyższe humanistyczne magisterskie (preferowane ukończenie studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo).
Doświadczenie w pracy z dziećmi.
Bardzo dobra znajomość obsługi komputera – programy biurowe.
Znajomość języka angielskiego.
Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi.
Determinacja podjęcia pracy w instytucji kultury.
Do obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie m.in. obsługa użytkowników biblioteki, opracowanie zbiorów bibliotecznych, przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla osób dorosłych.


Wymagane dokumenty:
CV, list motywacyjny, kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i doświadczenie.
 
Oferty należy składać w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie, ul. A. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina osobiście lub za pośrednictwem poczty, albo przesłać drogą mailową na adres: biuro@biblioteka-skawina.pl do dnia 28 października 2014 r. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko.Inne wpisy: