Praca: bibliotekarz do MultiCentrum (oferta nr 2) - Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Przejdz

Praca: bibliotekarz do MultiCentrum (oferta nr 2)

14 października 2014Aktualności, Komunikaty

Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza.

Wybrana osoba zostanie zatrudniona w ramach umowy na okres zastępstwa za nieobecnego pracownika.


Wymiar czasu pracy: ½ etatu
Miejsce pracy: filia Multicentrum
 
Wymagania:
Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane ukończenie studiów na kierunkach fizyka, informatyka, chemia).
Przygotowanie pedagogiczne lub gotowość podjęcia nauki na kursie kwalifikacyjnym.

Doświadczenie w pracy z dziećmi.
Bardzo dobra znajomość obsługi komputera – programy biurowe.
Znajomość języka angielskiego.
Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi.
Determinacja podjęcia pracy w instytucji kultury.
Do obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie m.in. prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla osób dorosłych.

Wymagane dokumenty:
CV, list motywacyjny, kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i doświadczenie.
 
Oferty należy składać w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie, ul. A. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina osobiście lub za pośrednictwem poczty, albo przesłać drogą mailową na adres: biuro@biblioteka-skawina.pl do dnia 28 października 2014 r. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko.
 Inne wpisy: