Przejdz

Projekty z Przedszkolem nr 3 w Skawinie

30 grudnia 2015Aktualności

Od stycznia 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie przystępuje do realizacji projektów: międzynarodowego „Jedzmy odpowiedzialnie” oraz uzyskania Certyfikatu Zielonej Flagi dla Przedszkola. Projekty są inicjatywą Przedszkola Samorządowego nr 3 w Skawinie, a Biblioteka przystąpiła do nich jako partner.
Międzynarodowy projekt „Jedzmy Odpowiedzialnie” – Eat Responsibly realizowany jest przy współpracy z organizacjami z 9 krajów; liderem projektu jest Glopolis. Ma on na celu promowanie postaw i podejmowanie działań w kierunku zrównoważonej konsumpcji w kontekście rozwoju globalnego.
Projekt jest realizowany w placówkach edukacyjnych na różnych poziomach edukacji – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, z zaangażowaniem całej społeczności szkolnej oraz lokalnej.
Rok szkolny 2015/16 to rok pilotażowy projektu, podczas którego jedynie 15 wybranych placówek z całego kraju może realizować założenia projektu.
Miedzynarodowy Certyfikat „Zielona Flaga” jest tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco – Schools. Eco-Schools – jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej i przedszkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.
W ramach tych projektów Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie przeprowadzi zajęcia edukacyjno-ruchowe, podejmując takie tematy jak: „Kulinarne podróże po Polsce” (poznawanie wybranych produktów regionalnych), „Za naszych czasów… czyli co jadali nasi dziadkowie?” oraz „Sport to zdrowie”(zabawy ruchowe z książką).
Projekty finansowane są przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska oraz przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju.Inne wpisy: