Przejdz

Przetarg na dostawę i montaż wyposażenia filii bibliotecznej w Zelczynie

24 września 2013Aktualności, Komunikaty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:
Dostawę i montaż wyposażenia filii bibliotecznej w Zelczynie, informujemy, że:

zawiadomienie o wyborzeInne wpisy: