PTTK w Skawinie zaprasza na wystawę - Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Przejdz

PTTK w Skawinie zaprasza na wystawę

21 maja 2014Aktualności

Zarząd Koła Miejskiego PTTK nr 27 w Skawinie zaprasza wszystkich członków i sympatyków koła na wystawę fotograficzną przygotowaną z okazji 61-lecia działalności PTTK w Skawinie.
Wystawa obejmuje 40 fotografii sięgających aż do roku 1960, przedstawiających działaczy PTTK, uczestników wycieczek i górskie krajobrazy.


Otwarcie wystawy nastąpi dnia 29 maja 2014 r. o godz. 17.00 w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie – Multicentrum, ul. Popiełuszki 8 (I piętro).

Serdecznie zapraszamy na miłe wspomnienia osób, które nie wyobrażają sobie życia bez gór!

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Skawinie ma już 61-letnią tradycję. Jednak już pod koniec lat dwudziestych ubiegłego stulecia wśród pracowników fabryki Franka założono Koło Tatrzańskiego Towarzystwa Narciarskiego. Działalność koła przerwała II wojna światowa. Dopiero w 1950 r. Dde organizacje: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze połączyły się i utworzyły Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Fabrykę Franka przemianowano na Zakłady Kawy Zbożowej i tam właśnie 24 czerwca 1953 r. utworzono Koło Terenowe PTTK, należące do oddziału Grodzkiego w Krakowie. W 1955 r. Na bazie przyzakładowych kół skawińskich: Koła przy Hucie Aluminium, Koła przy Szamotowni w Skawinie i Koła przy Instytucie Metali Lekkich w Skawinie utworzono w Skawinie oddział PTTK, który w swoim najlepszym okresie miał ok. 1100 członków skupionych w 16 kołach. Kolejne lata niestety nie były najlepsze dla działalności PTTK w Skawinie. Koła wchodzące w skład oddziału rozwiązały się i od listopada 2003 r. rozwiązano Oddział PTTK w Skawinie. W jego miejsce założono Koło Miejskie w Skawinie nr 27 przy oddziale Krakowskim. Lecz zmiana ta nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, liczba członków nadal malała.
Dopiero od dnia 10 grudnia 2008 r. , gdy wybrano nowy zarząd, którego prezesem został Sławomir Sroka, wiceprezesem Wacław Skokoń, sekretarzem Halina Wyrwa-Szota rozpoczął się intensywny rozwój PTTK w Skawinie. Już w 2009 r. odbyły się aż 34 wycieczki, w których łącznie uczestniczyło 414 osób. Wówczas koło liczyło 50 członków.
Mnogość i różnorodność wycieczek wpłynęła na wzrost liczby członków do 134 w roku 2012.Inne wpisy: