Tydzień z Internetem 23-29 marca - Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Przejdz

Tydzień z Internetem 23-29 marca

17 marca 2015Aktualności

Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie po raz pierwszy przyłącza się do ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem”, która polega na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu spotkań mających pokazać ciekawe i praktyczne możliwości wykorzystania różnorodnych zasobów i zastosowań nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali. Ma na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu.


Włączając się w akcję organizujemy w trzech miejscach spotkania przybliżające różnorodne możliwości Internetu i nowych technologii (również przy zastosowaniu tabletów Apple iPad Air):


Biblioteka Główna, ul. A. Mickiewicza 26, tel. 12 276 25 71
23 marca „Selfuj się kto może” – warsztaty skierowane do osób, które pragną poznać możliwości tabletów w kierunku prostego i efektywnego edytowania swoich zdjęć (obowiązują zapisy);


Filia MultiCentrum, ul. J. Popiełuszki 8, I piętro, tel. 12 275 49 69
25 marca w ramach Warsztatów dla Seniorów "Zaprzyjaźnij się z tabletem” pokażemy Seniorom możliwości urządzenia mobilnego;

26 marca dla młodzieży w wieku 10-15 lat "Ruszaj z nami, z tabletami" (obowiązują zapisy);

27 marca dla grupy szkolnej "Przyjazny świat internetu";


Filia w Zelczynie, Zelczyna 242, tel. 791 612 224
25 marca dla młodzieży w wieku 15 + „Zawodowe selfie” – zajęcia dla młodych ludzi zastanawiających się nad wyborem swojej ścieżki zawodowej;

27 marca dla młodzieży w wieku 13 + „Stwórz własny dyplom”, podczas których na bazie programu MS Publisher opracowywane będą dyplomy okolicznościowe.

Na szczeblu europejskim Tydzień z Internetem koordynuje sieć organizacji Telecentre Europe. Koordynatorem krajowym kampanii w Polsce jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Tydzień z Internetem organizowany jest w Polsce już po raz czwarty. Jej myśl przewodnia to zdobywanie i rozwijanie umiejętności cyfrowych potrzebnych w nowoczesnej europejskiej gospodarce. Główne obszary tematyczne tegorocznej ogólnoeuropejskiej kampanii to: podnoszenie świadomości i budowanie umiejętności cyfrowych wymaganych na rynku pracy oraz zapewnienie wszystkim szansy na włączenie się w świat cyfrowy, zwłaszcza osobom nie korzystającym dotychczas z Internetu i niepełnosprawnym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych warsztatach.

Plakat Tydzień z internetem2.1

 Inne wpisy: