Wystartował projekt "Z jaskini do gwiazd" - Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Przejdz

Wystartował projekt „Z jaskini do gwiazd”

09 września 2014Aktualności

Fundacja Skawińskie Centrum Wolontariatu i Towarzystwo Przyjaciół Skawiny w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną w Skawinie, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Seniora „Seniorek”, rozpoczęli realizację projektu pt. „Z jaskini do gwiazd – e-warsztaty artystyczne promujące integrację międzypokoleniową”.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie – MultiCentrum, warsztaty informatyczne, gdzie beneficjenci wraz z wolontariuszami wprowadzeni zostaną w świat portali społecznościach oraz dowiedzą się, jaką funkcję pełni fanpage w promocji NGO. Następnie utworzą swój własny fanpage, który w oparciu o materiały z realizacji warsztatów, będą na bieżąco aktualizować.
Prowadzone będą również warsztaty artystyczne, podczas których uczestnicy poszerzą swoją wiedzę z zakresu historii sztuki i wydarzeń kulturalnych odbywających się w Krakowie. Zajęcia organizowane będą w postaci wyjazdów do muzeów oraz jako spotkania warsztatowe, obejmujące cześć prezentacyjną, wykładową, dyskusje i ćwiczenia praktyczne. Elementem warsztatów będą również działania praktyczne, które w oparciu o zestaw zadań wykorzystujących zdobytą wcześniej wiedzę i doświadczenie, rozwijać będą kreatywność. Zabawa będzie kluczem do uświadomienia sobie własnych potrzeb estetycznych, a co za tym idzie – potrzebę realizacji siebie poprzez sztukę. Większość ćwiczeń opartych będzie na dziełach sztuki, z którymi uczestnicy zapoznają się w trakcie wyjazdów do muzeów. Dzieła będą punktem wyjścia, inspiracją do komentarzy i oceny. Uczestnicy będą je zmieniać i dostosowywać do siebie samych, do własnej wrażliwości, przykładać do obecnych czasów, zwłaszcza w przypadku dzieł historycznie odległych. Planowane jest również przeniesienie działań projektowych w przestrzeń internetową. Uczestnicy będą mieć możliwość prezentacji swoich prac w sieci na jednej z platform społecznościowych. W efekcie uczestnik projektu – odbiorca dzieła stanie się jego jakby współautorem.
W trakcie realizacji projektu beneficjenci będą mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, Galerii Sztuki Polskiej XIX w Sukiennicach, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Rynek Podziemny, MOCAK.
W ramach projektu i umowy zawartej w 2013 r. pomiędzy Fundacją Skawińskie Centrum Wolontariatu i Instytutem Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie spośród studentów wyłonieni zostaną opiekunowie administracyjni projektu. Poprzez organizacje projektu, składającego się z szeregu przedsięwzięć, studenci zdobędą umiejętności i kompetencje w dziedzinie zarządzania i działalności kierowniczej. Otrzymają szansę, by uzupełnić wiedzę teoretyczną oraz poprzez praktyczne działania udoskonalić to, czego nauczyli się na studiach.
Mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie przypadnie uczestnikom do gustu i skutecznie połączy przyjemne z pożytecznym.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
 

Loga projektu małe

 Inne wpisy: