Przejdz

Wystawa fotograficzna „Wilno-Kowno-Troki”

03 marca 2017Aktualności

Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie zaprasza do holu biblioteki głównej na fotograficzną relację Bronisława Biesia z podróży do miejsc o wielonarodowym i wielowyznaniowym dziedzictwie i urzekającym pięknie: Wilna, Kowna i Trok.

Najwspanialszy widok na stolicę Litwy rozpościera się z Góry Zamkowej, skąd podziwiać można panoramę miasta, w obrębie którego budowane były klasztory, kościoły i cerkwie. Wyprawa obejmowała m.in. wizytę w kościele św. Anny, św. Franciszka i Bernardyna-perle architektury gotyckiej; kościele św. Kazimierza, który trzykrotnie stawał się pastwą płomieni; skromną cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy; dzieło wybitnego architekta Wawrzyńca Gucewicza-Katedrę Wileńską i barokowy, bogato zdobiony kościół św. Piotra i Pawła.

Dawna stolica Litwy-Troki zaprasza natomiast do Historycznego Parku Narodowego, który znany jest z zamków na wyspie. Fotografie przedstawiają jeden z nich – murowany, potężny zamek gotycki, który został wzniesiony na pocz. XV w. przez Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda. W rezydencji tej chętnie przebywali wielcy książęta litewscy i królowie Polski, w 1477 r. zamek stracił znaczenie po zniszczeniu przez wojska moskiewskie.

Kowno jest drugim po Wilnie co do wielkości miastem Litwy. Przed rokiem 1463 miasto spłonęło, lecz wkrótce zostało odbudowane. Wzniesione zostały wówczas kościoły św. Mikołaja i św. Gertrudy, a w XVI w. wybudowano kościół św. Jerzego. Miasto swój rozwój w kształcie czworoboku z ratuszem i rynkiem w centrum i rozchodzącymi się od niego uliczkami zawdzięcza królowej Bonie. Obecnie na starówce można podziwiać przepiękne odrestaurowane kamieniczki gotyckie i renesansowe.

Dla osób, które lubią podróżować, a jeszcze nie odwiedziły uchwyconych przez autora zakątków, serdecznie zapraszamy do biblioteki. Wystawa eksponowana będzie do 31 maja 2017 r.Inne wpisy: