Zapraszamy po zestawy Skawińskiej Koperty Życia! - Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Przejdz

Zapraszamy po zestawy Skawińskiej Koperty Życia!

15 maja 2017Aktualności

Skawińska Koperta Życia jest akcją społeczną, skierowaną do wszystkich mieszkańców Gminy Skawina, a w szczególności do osób starszych, samotnych i chorych. Celem nadrzędnym kampanii jest przede wszystkim znaczne przyspieszenie udzielania czynności ratunkowych przez służby medyczne w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców Gminy Skawina, a co za tym idzie zwiększenie ich realnego bezpieczeństwa.

Zestaw Skawińskiej Koperty Życia jest bezpłatny i składa się z plastikowej koperty oraz karty informacyjnej. Karta informacyjna, którą należy wypełnić, zawiera najważniejsze informacje o:
• podstawowych danych personalnych;
• stanie zdrowia;
• rozpoznanych chorobach;
• zażywanych lekach;
• alergiach;
• a także dane kontaktowe najbliższej rodziny lub opiekunów, tak aby służby medyczne mogły się w razie konieczności szybko z nimi skontaktować.

Informacje jakie zawiera karta informacyjna mogą okazać się niezbędne w trakcie udzielania pomocy przez ratowników medycznych – w tym ratowania życia.
Wypełniony dokument umieszcza się w plastikowej kopercie, a następnie w lodówce (najlepiej na górnej półce po prawej stronie). Umieszczenie koperty w lodówce umożliwia ratownikom szybki dostęp do podstawowych informacji o pacjencie – informacji, które mogą się okazać niezbędnymi w trakcie udzielania pomocy – w tym ratowania życia. Bardzo ważne jest, aby informacje zawarte w karcie informacyjnej były zawsze aktualne, stąd powinny być sprawdzane przynajmniej raz na 3 miesiące i gdy zachodzi taka potrzeba – aktualizowane.
Bardzo ważne jest, by informacje zawarte w Skawińskiej Kopercie Życia były zawsze aktualne. Bezpiecznie jest sprawdzać je przynajmniej raz na 3 miesiące, a jeśli zajdą zmiany – zaktualizować. Kartę informacyjną można pobrać poniżej, wydrukować i wypełnić według instrukcji, a nieaktualną zniszczyć.

Zestaw Skawińskiej Koperty Życia można odebrać w Bibliotece Głównej i filiach (MultiCentrum, filii w Borku Szlacheckim, Krzęcinie, Pozowicach, Radziszowie, Wielkich Drogach, Woli Radziszowskiej, Zelczynie).

Zestawami dysponują także:
• Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3, pok. 2 oraz ul. Rynek 14, pok. 1;
• Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, ul. ks. J. Popiełuszki 17;
• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13;
• Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Skawinie, Józefa Piłsudskiego 20 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-14.30);
• Przychodnia Zdrowia Skawina, ul. ks. J. Popiełuszki 2A;
• „SKAW-MED” Sp. z o.o. w Skawinie, ul. ks. J. Popiełuszki 5;
• Szpital im. Stanleya Dudricka w Skawinie, Tyniecka 15;
• Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Radziszowie (MCRDz „Solidarność” w Radziszowie), ul. Podlesie 173;
• Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Skawinie, ul. Ogrody 31;
• Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, ul. Rynek 12;
• Basen „Camena”, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 11;
• Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Filia w Skawinie, ul. Ogrody 17;
• Ochotnicza Straż Pożarna w Facimiechu;
• Ochotnicza Straż Pożarna w Krzęcinie, Krzęcin 348;
• Ochotnicza Straż Pożarna w Polance Hallera, Polanka Hallera 4;
• Ochotnicza Straż Pożarna w Radziszowie, ul. Kościelna 1;
• Ochotnicza Straż Pożarna w Rzozowie, Rzozów 400;
• Ochotnicza Straż Pożarna w Skawinie II – Korabniki, ul. Wyspiańskiego 7;
• Gimnazjum nr 2 w Skawinie, ul. Mickiewicza 11a;
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie, ul. Korabnicka 19;
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17;
• Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie, ul. Wyspiańskiego 5;
• Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach, Jaśkowice 8;
• Szkoła Podstawowa w Zelczynie, Zelczyna 120;
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzęcinie, Krzęcin 301;
• Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie, ul. Szkolna 7;
• Zespół Placówek Oświatowych w Kopance, Kopanka 62;
• Przedszkole Samorządowe nr 2 w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 56;
• Przedszkole Samorządowe nr 3 w Skawinie, ul. Niepodległości 7;
• Przedszkole Samorządowe nr 5 w Skawinie, ul. Daszyńskiego 11;
• Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu, Wielkie Drogi 241;
• Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Skawinie, ul. Bukowska 1;
• Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, A. Mickiewicza 26;
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie, ul. Węgierska 5;
• Stowarzyszenie JUVENILIS – z młodzieńczą siłą, Zelczyna 88 oraz Skawina, ul. Bukowska 1;
• Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skawinie, ul. Bukowska 1;
• Prawicowy Blok Samorządowy „Skawina”, ul. Rynek 12.
O zestawy Skawińskiej Koperty Życia można również zapytać Radnych Rady Miejskiej w Skawinie, Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli.

(źródło: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie)Inne wpisy: