Żona modna
Autor: Krasicki I. Kategoria: Klasy VII-VIII, Lektury, Szkoła podstawowa