Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Szukaj
Close this search box.

Polubiliście pogodną i pomocną Mychę Sędzichę? Tym razem szykujcie się na spotkanie z czarnym charakterem!
Bohaterem kolejnej gry mobilnej dla dzieci będzie sam Smok Hultaj, znany też pod pseudonimem Wawelski, który ostro namiesza w naszych ulubionych bajkach…

Fabuła


Waszym zadaniem będzie pomaganie Szewczykowi w odnalezieniu, schwytaniu i unieszkodliwieniu smoczego rozrabiaki. Na poplątanych bajkowych ścieżkach spotkacie postacie urocze i wredne, magiczne istoty, tajemnicze przedmioty i obute koty. Przyda się znajomość bajek, spostrzegawczość i logiczne myślenie oraz pomoc kogoś, kto już umie czytać 😉


O powstrzymanie Smoka prosimy wszystkie dzielne przedszkolaki i dzieci trochę starsze. Można grać drużynami lub w pojedynkę. Dla 10 pogromców smoków, którzy wykażą się największym sprytem, odwagą i bajkową wiedzą czekają naprawdę fajne nagrody! 🎁
Gra startuje WŁAŚNIE TERAZ i potrwa cały miesiąc!


Jak zagrać?

 • Pobrać na swój telefon bezpłatną aplikację Action Track (dostępna w sklepie Play)
 • Zeskanować kod QR dostępny na stronie internetowej biblioteki i profilu FB
 • Kliknąć „POBIERZ”
 • Możecie też skorzystać z linka: https://bit.ly/37U1OoN
 • Dać się porwać wirtualnej przygodzie i poznać perypetie Szewczyka i Smoka 🙂


P.S. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Regulamin

„SMOK HULTAJ”

Gra jest częścią zadania Spotkania z biblioteką!” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem mobilnej gry miejskiej jest Biblioteka Miejska w Skawinie, zwana dalej Organizatorem.
 2. Rozgrywka przeprowadzona zostanie w terminie 2 listopada 2020, od godziny 9:00 do 30 listopada 2020 do godziny 18:00.
 3. Gra skierowana jest do mieszkańców Skawiny i okolic, w szczególności do dzieci.
 4. Gracze mogą brać udział w grze zespołowo lub indywidualnie.
 5. Udział w grze jest bezpłatny.
 6. Wymogiem wzięcia udziału w grze jest posiadanie smartfona/tabletu z:
 7. systemem iOS (w wersji 8.0 i wyższej) i Android (w wersji 6.0 i wyższej),
 8. zainstalowaną bezpłatną aplikacją ActionTrack (dostępną w Google Play i AppStore),
 9. mobilnym dostępem do Internetu.
 10. Gra odbywa się w wersji online dostępnej w domu. Organizatorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo członków uczestników gry.
 11. Uczestnicy przystępując do gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną na cały czas trwania gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 12. Uczestnicy przystępując do gry zobowiązują się do przestrzegania aktualnych regulacji prawnych dotyczących ograniczeń i wskazań związanych z epidemią COVID19.

§ 2. ZGŁOSZENIE DO GRY

 1. Gracze rejestrują się w grze, pobierając grę w aplikacji ActionTrack. Po pobraniu gry z aplikacji ActionTrack Uczestnicy:
 2. akceptują regulamin gry,
 3. wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów i na portalach społecznościowych relacji z gry,
 4. podają nazwę zespołu, imiona i nazwiska członków zespołu, dane kontaktowe.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników oraz udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w grze.
 6. Administratorem danych osobowych uczestników gry jest Biblioteka w Skawinie. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt mailowy: iod@bibliotekaskawina.pl Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dane będą przetwarzane w celach związanych z grą.
 7. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia projektu, tzn. do 4.12.2020 r.
 9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§ 3. PRZEBIEG GRY

 1. W dniu 2 listopada 2020 o godzinie 9:00 gracze zostaną zapoznani z zasadami oraz otrzymają kod QR umożliwiający rozpoczęcie gry. Informacje te zostaną udostępnione na stronie internetowej i profilu facebook Biblioteki.
 2. Udział w grze polega na wykonaniu określonych zadań, rozwiązaniu zagadek i zdobyciu jak największej liczby punktów.
 3. Gra zostanie zakończona w dniu 30 listopada 2020 roku o godzinie 18.00.

§ 4. WYGRANA I NAGRODY

 1. 10 osób/zespołów, które zdobędą największą liczbę punktów, otrzymają nagrody – upominkowe zestawy gracza.
 2. W przypadku tej samej liczby punktów, nagroda zostanie przekazana osobom, które miały krótszy czas przejścia gry.
 3. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biblioteki i profilu facebooka do dnia 4 grudnia włącznie.
 4. Odbiór nagród odbędzie się indywidualnie, w bibliotece do dnia 25 grudnia włącznie.
 5. W razie nie odebrania nagrody w wyznaczonym wyżej terminie nagroda przepada.
 6. Jeden gracz może wziąć udział w grze tylko raz i otrzymać jedną nagrodę.
 7. W przypadku zespołu nagroda przewidziana jest na cały zespół i przekazywana do lidera zespołu.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złamanie zasad Regulaminu gry jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Gracza.
 2. Regulamin znajduje się do wglądu w Bibliotece w Skawinie, na stronie internetowej.
 3. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.