Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Szukaj
Close this search box.

UWAGA! W związku z zawieszeniem działalności Biblioteki, przedłużamy termin składania prac o dwa tygodnie tj. do 14 LISTOPADA!

Ogłoszenie wyników nastąpi 30 LISTOPADA.

Zachęcamy do udziału w konkursach, czekają super nagrody o czym można poczytać niżej.

Kochani Czytelnicy! W ramach projektu SPOTKANIA
Z BIBLIOTEKĄ, organizujemy dwa konkursy, których celem jest przede wszystkim: promowanie czytelnictwa, popularyzacja literatury polskiej i obcej, rozbudzanie kreatywności, rozbudzanie i rozwijanie wyobraźni dzieci, i młodzieży poprzez ekspresję plastyczną oraz doskonalenie praktycznych umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji. Konkurs tworzymy z rozmachem, ponieważ jest on skierowany do Czytelników na terenie całej Polski!

NIEZWYKLI BOHATEROWIE – KONKURS PLASTYCZNY

Pierwszy konkurs skierowany jest przede wszystkim do osób, które posiadają zdolności plastyczne i bogatą wyobraźnię! Każdy z nas ma swojego ulubionego bohatera, którego uwielbia i podziwia. A co jeśli moglibyście pokazać go w całkiem nowej odsłonie? Dajemy Wam taką możliwość! Prace należy dostarczyć do 14 listopada 2020 r.

ZASADY KONKURSU

Waszym zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać bohatera fantastycznego, w oparciu o literaturę polską i obcą. Praca ma uwzględniać cechy charakterystyczne bohatera. Należy ją wykonać w formie rysunku lub malunku, w jednej
z następujących technik plastycznych:

  • kredki
  • pastele
  • farby (dowolny rodzaj)
  • tempera
  • pisaki
  • grafika
  • węgiel rysunkowy

Pracę należy wykonać w formacie A3, w orientacji poziomej lub pionowej. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te prace, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu. Praca plastyczna musi być wykonana samodzielnie (o czym informuje metryczka naklejona na odwrocie). Jeden uczestnik może oddać tylko jedną pracę, która następnie będzie oceniana przez specjalnie utworzoną komisję.

Malunki, wraz z załącznikami,  należy wysłać pocztą lub osobiście dostarczyć na podany poniżej adres korespondencyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie oraz opatrzone dopiskiem: NIEZWYKLI BOHATEROWIE.

Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

32-050 Skawina

ul. Sikorskiego 18

UWAGA! Do pracy należy dołączyć wypełnione drukowanymi literami:

– kartę zgłoszenia

– zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w Konkursie

– oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych

NAGRODY

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

– I kategoria: klasy I – IV szkół podstawowych,

– II kategoria: klasy V – VIII szkół podstawowych,

– III młodzież szkół ponadpodstawowych.

Nagrody otrzymają uczestnicy z każdej kategorii wiekowej, zajmujący pierwsze, drugie lub trzecie miejsce.

PREMIERA – KONKURS FILMOWY

Drugi konkurs skierowany jest do (maksymalnie) pięcioosobowych grup, które swoją kreatywność zaprezentują poprzez nagranie zwiastuna do wybranej przez siebie powieści – wcześniej niezekranizowanej! Chcielibyście poczuć się jak Joe Wright albo Andrzej Wajda? Móc zdecydować o tym, jak mają wyglądać i zachowywać się bohaterowie ukochanej powieści? Weźcie udział w naszym konkursie! Prace należy dostarczyć do: 14 listopada 2020 r.

ZASADY KONKURSU

Należy nagrać, jednym z wymienionych urządzeń cyfrowych (kamera video, aparat fotograficzny, telefon komórkowy) zwiastun, który będzie Waszą wizją powieści, widzianej okiem kamery. Zwiastun  filmowy, przygotowany przez zespół (w skład którego mogą wchodzić osoby w różnym wieku)  wybiera opiekuna – osobę pełnoletnią, która w imieniu zespołu zgłasza pracę do konkursu. Jedna osoba może zgłosić tylko jeden zwiastun! Nagranie nie może przekraczać 3 minut, a ewentualnie wykorzystana muzyka musi być zgodna
z zasadami prawa autorskiego.

Gotowe nagranie zapisujemy na płycie DVD lub pendrivie w formacie MP4 lub MOV, następnie dostarczamy do Biblioteki Głównej w Skawinie na podany adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

32-050 Skawina

ul. Sikorskiego 18

z dopiskiem PREMIERA. Pliki można również wysyłać na maila: biblioteka.glowna@biblioteka-skawina.pl, po ówczesnym dodaniu pliku na stronę: https://wetransfer.com/.

UWAGA! Do pracy należy dołączyć wypełnione drukowanymi literami:

– kartę zgłoszenia

– zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w Konkursie

– oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych

NAGRODY

Laureaci konkursu zostaną wybrani przez specjalnie utworzoną komisję, która po obradach wyłoni trzech zwycięzców. Nagrodami dla Laureatów są nagrody rzeczowe
o wartości:

I stopnia – 300 zł

II stopnia – 250 zł

III stopnia – 200 zł

Zachęcamy wszystkich Czytelników do wzięcia udziału w konkursach! Jesteśmy pewni, że Wasza kreatywność jest ogromna i zapewni nam dawkę niezapomnianych wrażeń! W końcu książki są skarbnicą wiedzy i świetnym materiałem pobudzającym wyobraźnię.

INFORMACJE TECHNICZNE

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Partnerzy: Stowarzyszenie z młodzieńczą siłą, Koło Miejskie PTTK w Skawinie nr 27

Sponsorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni: TV Skawina, Radio Wawa, skawina24, skawina.eu, gazeta „KROPKA – Gazeta Twojej Dzielnicy”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.