Z genealogią na Ty – skawiński warsztat genealogiczny

Zapraszamy na warsztat genealogiczny organizowany razem z Biblioteką Miejską w Skawinie, w dniach:

11-13.09.2020

Warsztat ten da Wam szansę rozpocząć swoją przygodę z genealogią, bądź ją pogłębić. Trzydniowe spotkanie będzie okazją do usystematyzowania wiedzy na temat historii lokalnej – zintegrowania indywidualnej historii rodzin z dziejami danej miejscowości.

PLAN wydarzenia:

11.09.2020

Wstęp do genealogii – Jak zacząć?

Podczas zajęć wprowadzających
omówimy podstawowe źródła do genealogii:
narracje członków rodziny, przechowywane w
domowych archiwach dokumenty, informacje
z płyt nagrobnych itd.

Porozmawiamy też o źródłach do genealogii: metrykach, jak i wszelkich innych rodzajach dokumentacji, która dostarczy nam wiedzy o przodkach. Wykład dotyczyć będzie możliwości, jakie roztaczają przed genealogiem spisy ludności, księgi adresowe i meldunkowe, dokumentacja urzędowa / sądowa / pracownicza / szkolna, akta gmin, dokumentacja wojskowa.

12.09.2020

Bazy danych i instytucje przechowujące
dokumenty:

Zajęcia te poświęcone będą instytucjom, w których przechowywane są dokumenty (sieć archiwów państwowych, Urzędy Stanu
Cywilnego, muzea i biblioteki, archiwa szkolne / zakładowe / wyznaniowe.

Przodkowie online:
Zajęcia te będą poświęcone wykorzystaniu w praktyce wiedzy na temat baz i źródeł genealogicznych, którą uczestnicy zdobyli na
poprzednich zajęciach. Siądziemy przed komputerami i sprawdzimy czy naszych przodków możemy znaleźć przez Internet.

Genealogia Skawiny:
Przedstawienie możliwości poszukiwań genealogicznych dla mieszkańców Gminy Skawina – przedstawienie dostępnej
dokumentacji i rodzajów źródeł, które można wykorzystać w lokalnych badaniach historyczno – genealogicznych.

13.09.2020

Programy i portale internetowe do tworzenia drzew genealogicznych i przechowywania rodzinnych informacji:

Podczas zajęć przedstawione zostaną najbardziej popularne programy i portale służące budowaniu drzewa genealogicznego.
Pokażemy jak do nich dotrzeć i jak je obsługiwać.

Indywidualne konsultacje genealogiczne:

Indywidualne konsultacje dotyczące możliwości odtwarzania rodzinnej historii z poszczególnymi uczestnikami. Stworzenie
przez uczestników podstaw drzewa genealogicznego w formie graficznej. Prezentacje uczestników, co do postępów w
swoich rodzinnych poszukiwaniach genealogicznych, na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie warsztatów.

Zakończenie zajęć.

Warsztaty prowadzone będą przez członków Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce – historyków i archiwistów, a konkretnie Karolinę Szlęzak i Kingę Urbańską. Są one założycielkami Stowarzyszenia, popularyzują polską genealogię od 9 lat – zarówno w kraju (prowadzenie przedmiotu Genealogia na Uniwersytecie III wieku UJ, liczne prelekcje i warsztaty w wielu różnych instytucjach wymienione w punkcie 1, sekcji IV tego wniosku, a także udział i współtworzenie programu dokumentalnego o genealogii na kanale Canal + Discovery pod tytułem: Tropicielki Rodzinnych Historii) i na za granicą (m.in. uczestnictwo i prelekcje na międzynarodowej
konferencji genealogicznej RootsTech w 2018 i 2019 roku, odbywające się w Salt Lake City, USA oraz w Londynie).

Warsztat ten odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie. Warsztaty będą odbywać się w ciągu 3 dni, realizując po 3 tematy na każdy dzień trwania projektu.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina.

Partner medialny: TV Skawina Telewizja Regionalna.

Wszelkie pytania: info@tkwp.pl