Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Szukaj
Close this search box.

Zmarła dr Kazimiera Skałuba

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci dr Kazimiery Skałuby, Przyjaciółki naszej Biblioteki, nade wszystko Dobrego Człowieka.

Kazimiera Skałuba przez wiele lat pracowała w skawińskim Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie, a w latach 1982-1991 pełniła funkcję jego dyrektora. W 1986 r. uzyskała tytuł naukowy doktora nauk matematycznych na podstawie dysertacji pt. Charakterystyka błędów popełnianych przez uczniów w stosowaniu tożsamości algebraicznych na przykładzie wzorów skróconego mnożenia.

Swoje naukowe i dydaktyczne zainteresowania realizowała również pracując w Instytucie Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny). Jest Autorką publikacji naukowych, ogniskujących się wokół problematyki dydaktyki matematyki.

Choć pochodziła z Podkarpacia, to Skawinę uczyniła Swoim Miastem. Przez lata była zaangażowana w działalność Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, pełniąc rozmaite funkcje we władzach stowarzyszenia. Stale współpracowała z Małopolskim Związkiem Regionalnych Towarzystw Kultury, publikowała w naukowym roczniku regionalistycznym „Małopolska” i współtworzyła pomnikowe wydawnictwo Monografia Skawiny. 650 lat tradycji. Była również poetką. Jest m.in. Autorką tekstu hymnu Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak” oraz wielu innych utworów, z których część została opublikowana w tomie Wiersze wybrane (2014).

Dziś z przykrością żegnamy w osobie Kazimiery Skałuby Matematyka i Humanistę, osobę wielu talentów, ogromnej dobroci i cierpliwości, okazywanej pomimo różnych przeciwności losu, z którymi się spotykała, zawsze gotową słuchać i śpieszącą z dobrą radą.

Żal, że nie zadzwoni już telefon i nie umówimy się na kolejne spotkanie, chociaż w codziennej gonitwie nie zawsze był czas na zamienienie nawet kilku zdań…

Odpoczywaj w pokoju!

Michał Grzeszczuk
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie