Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

KAUCJE ZWROTNE

USŁUGI KOMPUTEROWE

Strona A4

Strona A3*

SKAN

USŁUGI KSEROGRAFICZNE

Strona A4

Strona A3*

INNE

OPŁATY ODSZKODOWAWCZE

* Usługa dostępna wyłącznie w Bibliotece Głównej oraz Filii MultiCentrum