Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Szukaj
Close this search box.

Użytkownikiem biblioteki może zostać każda osoba, która dopełni obowiązku zapisu do biblioteki. 

Wystarczy udać się do wybranej agendy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie z ważnym dokumentem stwierdzającym tożsamość. Bibliotekarz poprosi o zapoznanie się z regulaminem i podpisanie karty zobowiązania. Następnie wyda kartę biblioteczną ważną we wszystkich agendach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. W przypadku nieletnich kartę zobowiązania podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Cudzoziemcy proszeni są o przedstawienie karty stałego pobytu lub paszportu.

Tak. Osoby, które dotychczas nie posiadały konta w bibliotece, mogą zapisać się przez Internet. W tym celu należy uzupełnić formularz dostępny w katalogu on-line, dostępny pod tym linkiem: Formularz – Kliknij tutaj!

Uwaga: zdalny zapis uprawnia do korzystania z usług rezerwacji i zamówień, jednak podczas wypożyczenia zbiorów należy okazać dokument stwierdzający tożsamość i podpisać kartę zobowiązania (w przypadku osób niepełnoletnich kartę winien podpisać rodzic lub opiekun prawny dziecka). Obowiązek ten można zrealizować w dowolnej agendzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. 

Tak. Zarówno zapis, jak i korzystanie z większości usług bibliotecznych są bezpłatne. 

W przypadku korzystania z jednej agendy biblioteki, jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 5 materiałów bibliotecznych. Natomiast podczas korzystania z usług kilku agend Użytkownik może wypożyczyć maksymalnie 15 materiałów bibliotecznych.

Książkę można wypożyczyć na 31 dni, licząc od dnia wypożyczenia.

Warto przy zapisie do Biblioteki podać prawidłowy adres mailowy, wtedy powiadomienia o terminie zwrotu są automatycznie generowane przez system i przesyłane na podany adres poczty elektronicznej. Stan swojego konta bibliotecznego można również sprawdzić logując się do katalogu elektronicznego lub kontaktując się z dowolną agendą biblioteczną. 

Jeżeli na pożyczony materiał biblioteczny nie ma zapotrzebowania ze strony innych użytkowników, można go trzykrotnie prolongować: logując się do katalogu elektronicznego, osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub kanałów społecznościowych (np. Facebook). 

Żadnych, pod warunkiem dokonania zwrotu materiałów bibliotecznych. Jeżeli pomimo 2 upomnień pracowników biblioteki materiały biblioteczne nie zostaną zwrócone wówczas zostanie naliczona opłata dodatkowa za niezwrócenie materiałów bibliotecznych. Wysokość takiej opłaty uzależniona będzie od rodzaju niezwróconego materiału bibliotecznego. 

Do momentu uregulowania zobowiązania wobec biblioteki nie można korzystać z jej zbiorów i usług.

Zgłosić zaistniały fakt bibliotekarzowi, który zablokuje konto do chwili wydania duplikatu karty bibliotecznej. Koszt nowej karty bibliotecznej to 5 złotych. 

Należy to zgłosić bibliotekarzowi, który określi sposób rekompensaty, np. odkupienie takiego samego egzemplarza, podarowanie innej książki o porównywalnej wartości lub wpłata opłaty odszkodowawczej.

Książkę należy odebrać w ciągu 3 dni roboczych, licząc od chwili powiadomienia o możliwości jej odbioru.

Należy ten fakt zgłosić bibliotekarzowi, który rozwiąże problem.

Należy skontaktować się z bibliotekarzem. Można także skorzystać z opcji „wygeneruj nowe hasło” dostępnej w katalogu on-line.

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z dowolną agendą biblioteczną lub za pośrednictwem portalów społecznościowych. 

Nie. Książkę należy zwrócić w filii, z której została wypożyczona.

Trzeba być pełnoletnim i posiadać ważną kartę biblioteczną. Po wypełnieniu oświadczenia i podaniu danych teleadresowych, e-czytnik można wypożyczyć podobnie jak pozostałe zbiory – na okres 31 dni. Swoim podpisem użytkownik przejmuje pełną odpowiedzialność za pożyczony sprzęt.

Tak. Należy zalogować się do katalogu on-line i wypełnić formularz, który dostępny jest w zakładce Zamówienia.

Rezerwacja dotyczy książek, które w danym momencie dostępne są w bibliotece.
Zamówienie dotyczy książek, które w danym momencie są wypożyczone lub zarezerwowane przez innych czytelników.

Regulamin biblioteki dostępny jest tutaj.

Tak. We wszystkich agendach bibliotecznych korzystanie z internetu jest bezpłatne. Można z niego korzystać na dwa sposoby: wypożyczając dostęp do stanowiska komputerowego, lub korzystając z własnego sprzętu i połączenia z biblioteczną siecią Wi-Fi. Aby uzyskać hasło do sieci należy poprosić bibliotekarza o jego udostępnienie.  

Tak. W przypadku chęci wypożyczenia materiałów bibliotecznych znajdujących się w czytelni, należy skonsultować się z bibliotekarzem, który określi warunki wypożyczenia. 

Tak, można tego dokonać osobiście w bibliotece lub za pośrednictwem katalogu online – logując się na swoje konto,  jednakże warunki takiego wypożyczenia szczegółowo precyzuje regulamin, który mówi między innymi o tym, że koszty sprowadzenia materiałów bibliotecznych z innych bibliotek pokrywa w całości użytkownik. 

Nie. Biblioteka nie posiada w swoich zbiorach podręczników szkolnych. 

Tak. Każda agenda Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie posiada stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, z których mogą korzystać użytkownicy biblioteki. 

Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom. W wyjątkowych przypadkach osoba posiadająca konto biblioteczne może upoważnić kogoś do wypożyczeń w jej imieniu. 

Tak. W każdej agendzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie można skorzystać z usług kserograficznych. Usługi te są płatne zgodnie z cennikiem zawartym w regulaminie biblioteki.

Tak. Oferujemy taką usługę w Bibliotece Głównej. Koszt usługi określa cennik zamieszczony w regulaminie biblioteki. 

Tak. Osoba bez meldunku na terenie miasta i gminy Skawina może korzystać ze zbiorów biblioteki na takich samych warunkach jak zameldowani mieszkańcy.

Każde dziecko może posiadać własną kartę biblioteczną. Regulamin biblioteki nie przewiduje limitu wieku ograniczającego zapisy najmłodszych do biblioteki. Zasady korzystania z Biblioteki są takie same jak dla dorosłych czytelników.

Do odebrania zamówionej książki niezbędna jest karta biblioteczna użytkownika dokonującego zamówienia lub rezerwacji. W przypadku nie posiadania karty bibliotecznej, należy ją wcześniej odebrać okazując dokument stwierdzający tożsamość. 

Nie. Wypożyczeń można dokonywać osobiście, chyba, że użytkownik posiada odpowiednie  upoważnienie. 

Tak, oddawać wypożyczone książki mogą inne osoby. 

Tak. Można podarować swoje prywatne zbiory bibliotece, jednak muszą zostać spełnione pewne warunki:

  • przyjmujemy przede wszystkim literaturę beletrystyczną dla dzieci i dorosłych
  • książki nie mogą być zniszczone
  • data wydania książki nie przekracza 5 lat
  • literatura popularnonaukowa nie może być starsza niż 3 lata od daty wydania. 

Przyjmujemy również gry planszowe i audiobooki dla wszystkich grup wiekowych. 

To usługa, pozwalająca na bezpłatne “przygarniecie” zbiorów, wystawionych na specjalnie oznaczonych regałach. Zapewnia książkom drugie życie.

Wystawione książki pochodzą m.in. z darów bibliotecznych. Zasady przyjmowania darów znajdują się w punkcie wyżej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
Koniecznie do nas napisz!