Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Szukaj
Close this search box.

Deklaracja dostępności Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
 • zdjęcia opublikowane na stronie częściowo nie posiadają opisów alternatywnych
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły
 • strona nie posiada wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik, filmów posiadających napisy dla osób głuchy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Pląder.
 • E-mail: a.plader@biblioteka-skawina.pl
 • Telefon: +48122762571

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie
 • Adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie
  ul. Sikorskiego 18, 32-050 Skawina
 • E-mail: biblioteka.glowna@biblioteka-skawina.pl
 • Telefon: +48 12 276 25 71

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Główna – Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, ul. Sikorskiego 18, 32-050 Skawina 

Do budynku prowadzi 7 wejść (2 od strony ul. Sikorskiego i 5 od strony peronów). Do wejścia głównego od ul. Sikorskiego prowadzi stopień. Do wejścia głównego od strony peronów prowadzi pochylnia wraz ze schodami.  Główna recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego od ulicy Sikorskiego (Punkt Informacji Turystycznej). Dla osób na wózkach dostępny jest parter, I piętro i II piętro budynku. W budynku znajduje się winda dla niepełnosprawnych. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się: na parterze w części kawiarnianej oraz w przejściu od Wejścia Głównego od ul. Sikorskiego do Zabytkowej Klatki Schodowej oraz na końcu poczekalni dla podróżnych; na I piętrze obok windy na głównej klatce schodowej. Wokół budynku brak ogólnodostępnego parkingu. Przed budynkiem zatoka parkingowa Kiss&Ride (parkowanie do 10 minut). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kawiarnia LIVE-BOOK Cafe, ul. Sikorskiego 18, 32-050 Skawina 

Do lokalu prowadzą 2 wejścia (1 od strony ul. Sikorskiego – współdzielone z Biblioteką oraz 1 od strony peronów, zlokalizowane obok wrzutni na książki). Do obu wejść prowadzi stopień. Główna lada obsługi znajduje się w centralnej części kawiarni. Lokal jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W lokalu znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Wokół budynku brak ogólnodostępnego parkingu. Przed budynkiem zatoka parkingowa Kiss&Ride (parkowanie do 10 minut). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia w Radziszowie, ul. Św. Jana Pawła II 12, 32-052 Radziszów

Do budynku prowadzi 1 wejście od strony parkingu przy ul. Św. Jana Pawła II. Do wejścia prowadzą schody, brak podnośnika dla niepełnosprawnych. Główna recepcja znajduje się w pomieszczeniach bibliotecznych na piętrze po prawej stronie. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się nieoznaczony jednostanowiskowy parking – na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Filia w Woli Radziszowskiej, ul. Św. Jana Pawła II 9, 32-053 Wola Radziszowska

Do budynku, w którym znajduje się biblioteka, prowadzi jedno wejście od strony drogi. Do wejścia budynku prowadzą schody. Główna recepcja znajduje się w pomieszczeniach bibliotecznych na piętrze po prawej stronie. Prowadzą do niej schody oraz jedno wejście, które znajduje się po prawej stronie, na końcu korytarza. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Obok budynku znajduje się ogólnodostępny, dwustanowiskowy nieoznaczony parking. Do biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia w Pozowicach, Pozowice 171/1, 32-051 Pozowice

Do budynku prowadzi jedno wejście od drogi. Do wejścia prowadzą schody. Główna recepcja znajduje się na piętrze po prawej stronie od wejścia – wypożyczalnia dla dorosłych. Prowadzą do niej schody oraz jedno wejście, które znajduje się na środku korytarza po prawej stronie. Brak udogodnień dla niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się nieoznaczony parking na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. Do budynku można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia w Borku Szlacheckim, ul. Szkolna 20, 32-050 Skawina

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Szkolnej. Do wejścia prowadzą schody. Brak udogodnień dla niepełnosprawnych. Główna recepcja znajduje się na wprost od wejścia do biblioteki. Za budynkiem znajduje się nieoznaczony, szeroki parking – na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia w Wielkich Drogach, ul. Brandysa 9, 32-051 Wielkie Drogi

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony drogi. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Główna recepcja znajduje się na parterze na wprost wejścia, w wypożyczalni dla dorosłych. Przed budynkiem znajduje się nieoznaczony parking, na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. W budynku brak toalety dla niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia w Krzęcinie, ul. Św. Floriana 83, 32-051 Krzęcin

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parkingu przy Ośrodku Zdrowia, od ul. Św. Floriana. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się nieoznaczony, szeroki parking – na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia MultiCentrum, ul. Ks. J. Popiełuszki 8, 32-050 Skawina

Do budynku prowadzi jedno wejście, od strony ul. Popiełuszki. Do wejścia prowadzą schody oraz podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Recepcja znajduję się na wprost wejścia po lewej stronie. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się piętrze budynku, w korytarzu po prawej stronie. Przed budynkiem znajduje się oznaczony, szeroki parking – na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych, lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku znajduje się jedno stanowisko komputerowe dla osób słabowidzących.

Filia w Zelczynie, ul. Krakowska 119, 32-051 Zelczyna

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony parkingu z tyłu budynku. Główna recepcja znajduje się na parterze w pomieszczeniu po lewej stronie. Za budynkiem znajduje się nieoznaczony parking, na którym mogą parkować osoby niepełnosprawne. Budynek w całości jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku, na korytarzu po prawej stronie znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.