Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Szukaj
Close this search box.

Dworzec “Biblioteka Skawina”

Visitmalopolska.pl

Data publikacji: 17 lipca 2020

Gmina Skawina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) na realizację projektu pn. „Dworzec “Biblioteka Skawina” – przywrócenie budynkowi dworca kolejowego w Skawinie walorów zabytku z przeznaczeniem obiektu na cele publiczne”.

Budynek dworca został wzniesiony w latach 1883–84, w stylu eklektyzmu, charakterystycznym dla tego typu obiektów w monarchii austro-węgierskiej. Jest to gmach w części głównej, środkowej, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.

Remont i przebudowa budynku Dworca PKP w Skawinie był elementem większego przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego m.in. z rozwojem szybkiej kolei aglomeracyjnej i budową systemu „Park &Ride” – „Parkuj i Jedź” w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca.

W ramach projektu w latach 2017-2020 wykonano generalny remont obiektu dworca, który znajdował się w bardzo złym stanie technicznym.

Podstawowa funkcja dworca czyli obsługa pasażerów, informacja kolejowa, handlowa i turystyczna dla przyjeżdżających, została wzbogacona o element kulturotwórczy w mieście. Ze względu na zmianę licznych uwarunkowań, nowe oczekiwania użytkowników kolei oraz społeczności miasta, a także na nowe wymogi związane z szeroko pojętymi usługami, funkcja „obsługi podróżnych” została tutaj poszerzona o zagospodarowanie czasu wolnego dla osób korzystających zarówno z kolei, jak też dla mieszkańców Gminy Skawina. W budynku będzie miała siedzibę Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie. Zaplanowano, że parter, I piętro to kondygnacje ogólnodostępne związane z funkcją obsługi pasażerów, podróżnych oraz osób korzystających z systemu „P&R”. Poddasze stanowi kondygnację wyłączoną z ogólnej dostępności. Jest to kondygnacja przeznaczona dla administratora budynku, administracji, pracowników oraz w części – dla opracowywania zbiorów oraz magazynu książek.

W ramach projektu poza pracami budowlanymi i konserwatorskimi została wykonana aranżacja wnętrz, obejmująca zaprojektowanie układu i wystroju wnętrz oraz szczegółów wyposażenia ruchomego z uwzględnieniem funkcji pomieszczeń. Projekt aranżacji został poprzedzony warsztatami konsultacyjnymi z udziałem architektów wnętrz i przyszłych użytkowników. Warsztaty miały za zadanie włączenie różnych grup mieszkańców w proces aranżowania aby miejsce było dla nich przystępne, funkcjonalne i wyjątkowe. Pomysły, sugestie, inspiracje użytkowników były spisywane i rysowane przez architektów którzy kierując się wskazanymi potrzebami zaprojektowali przestrzeń budynku. Po weryfikacji wizji, pomysłów mieszkańców przez projektantów wnętrz, zostały zakupione meble i pozostałe wyposażenie pomieszczeń oraz sprzęt elektroniczny.

Wewnątrz budynku w pomieszczeniach ogólnodostępnych przez które będzie przewijać się znaczna ilość osób została utworzona stała ekspozycja prezentująca historię obiektu powiązaną z historią rozwoju infrastruktury kolejowej w naszym regionie.