Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Szukaj
Close this search box.

Zajęcia w MultiCentrum | Strajk nauczycieli

W związku z dużym prawdopodobieństwem rozpoczęcia strajku przez pracowników oświaty, wszystkie agendy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie przygotowały ofertę zajęć literacko-edukacyjno-plastycznych dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić im opieki.
Jednak ze względu na ograniczone możliwości lokalowe i personalne liczba osób, które jesteśmy w stanie przyjąć jest ograniczona, dlatego obowiązują zapisy na zajęcia.

Przypominamy również, że odpowiedzialność za powierzone nam w tym czasie dzieci spoczywa na ich prawnych opiekunach.

ZAPISY: 12 275 49 69

p.o. dyrektora Michał Grzeszczuk

Szanowni Państwo!
W związku ze strajkiem pracowników oświaty Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie przygotowała ofertę zajęć dla dzieci, którą ogłosiła na profilach facebookowych swoich oddziałów. Zdajemy sobie sprawę, że nasza propozycja nie wypełnia całego czasu, który w innych okolicznościach dzieci spędziłyby w szkole, ale to co byliśmy w stanie zaproponować w formie zorganizowanego spędzania czasu jest wypadkową naszych możliwości kadrowych i lokalowych. 
Natomiast pragnę przypomnieć, że Biblioteka jest zawsze otwarta dla wszystkich i każdy może do nas przyjść, niezależnie od oferty zajęć. Z całą pewnością nikomu nie odmówimy spokojnego miejsca i dobrej lektury, a takiej wizyty u nas nie trzeba wcześniej anonsować.
Jednakże przypominamy, że to rodzice i opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci, a my możemy tylko pomóc na miarę swoich możliwości.
Zapraszamy!

OFERTA ZAJĘĆ W MULTICENTRUM:😊🌷

8 KWIETNIA (poniedziałek)
9:00-10:00 – zajęcia konstrukcyjne z klocków K’nex dla dzieci 5-10 lat (do 20 osób)
10:30-11:30 – kącik filmowy, dzieci 6-10 lat (do 15 osób)
12:00-13:00 – zajęcia plastyczne, dzieci 5-7 lat (do 15 osób)
13.30-14.30 – zajęcia plastyczne, dzieci 8-10 lat (do 15 osób)

9 KWIETNIA (wtorek)
9:00-10:00 – zajęcia plastyczne, dzieci 5-7 lat (do 15 osób)
10:30-11.30 – zajęcia biologiczne, dzieci 8-12 lat (do 20 osób)
12:00-13:00 – kącik filmowy, dzieci 6-10 lat (do 15 osób)
13.30-14.30 – zajęcia konstrukcyjne z kloców LEGO, dzieci 6-12 lat (do 15 osób)

10 KWIETNIA (środa)
10.30-11.30 – Mania konstruowania (zajęcia konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków K’nex dla dzieci w wieku 5-10 lat, grupa do 20 osób)
12.00-13.00 – Wymyśl + Połącz = Uruchom (zajęcia z wykorzystaniem klocków LogiBlocs i ElGo dla dzieci w wieku 6-12 lat, grupa do 20 osób)
13.30-14.30 – Na tropie przyrody (zajęcia przyrodnicze dla dzieci w wieku 7-10 lat, grupa do 20 osób)

11 KWIETNIA (czwartek):
11.30-12.30 – LegoMania (zajęcia z wykorzystaniem klocków Lego, dla dzieci w wieku 6-12 lat, grupa do 15 osób)
13.00-14.00 – Twórcza kraina (zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 8-10 lat, grupa do 15 osób)
14.30-15.15 – Zabawy z językiem angielskim (zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat, grupa do 15 osób)

12 KWIETNIA (piątek)
10.30-11.30 – Mania konstruowania (zajęcia konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków K’nex dla dzieci w wieku 5-10 lat, grupa do 20 osób)
12.00-13.00 – Twórcza kraina (zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5-7 lat, grupa do 15 osób)
13.30-14.30 – Kącik filmowy (projekcja filmów edukacyjnych dla dzieci w wieku 6-10 lat, grupa do 15 osób)

15 KWIETNIA (poniedziałek)
10.30-11.30 – Kącik filmowy (projekcja filmów edukacyjnych dla dzieci w wieku 6-10 lat, grupa do 15 osób)
12.00-13.00 – LegoMania (zajęcia z wykorzystaniem klocków Lego, dla dzieci w wieku 6-12 lat, grupa do 15 osób)
13.30-14.30 – Twórcza kraina (zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5-7 lat, grupa do 15 osób)

16 KWIETNIA (wtorek)
10.30-11.30 – Na tropie przyrody (zajęcia biologiczno-przyrodnicze dla dzieci w wieku 8-12 lat, grupa do 20 osób)
12.00-13.00 – Twórcza kraina (zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 8-10 lat, grupa do 15 osób)
13.30-14.30 – Mania konstruowania (zajęcia konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków K’nex dla dzieci w wieku 5-10 lat, grupa do 20 osób)

17 KWIETNIA (środa):
10.30-11.30 – Twórcza kraina (zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5-7 lat, grupa do 15 osób)
14.00-15.00 – Kącik filmowy (projekcja filmów edukacyjnych dla dzieci w wieku 6-10 lat, grupa do 15 osób)

24 KWIETNIA (środa)
10.30-11.30 – Mania konstruowania (zajęcia konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków K’nex dla dzieci w wieku 5-10 lat, grupa do 20 osób)
12.00-13.00 – Wymyśl + Połącz = Uruchom (zajęcia z wykorzystaniem klocków LogiBlocs i ElGo dla dzieci w wieku 6-12 lat, grupa do 20 osób)
13.30-14.30 – Kącik filmowy (projekcja filmów edukacyjnych dla dzieci w wieku 6-10 lat, grupa do 15 osób)

26 KWIETNIA (piątek)
10.30-11.30 – Twórcza kraina (zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5-7 lat, grupa do 15 osób)
12.00-13.00 – LegoMania (zajęcia z wykorzystaniem klocków Lego, dla dzieci w wieku 6-12 lat, grupa do 15 osób)
13.30-14.30 – Kącik filmowy (projekcja filmów edukacyjnych dla dzieci w wieku 6-10 lat, grupa do 15 osób)