Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie

Szukaj
Close this search box.

Ogłoszenie o pracę – KASJER-SPRZEDAWCA

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKAWINIE ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

KASJER-SPRZEDAWCA

w Kawiarni LIVE-BOOK Cafe w Skawinie (ul. Sikorskiego 18, 32-050 Skawina)

OFERUJEMY:

 1. Praktyczne wdrożenie.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną (zlecenie).
 3. Praca o charakterze dorywczym z perspektywami dłuższej współpracy.
 4. Godziny pracy głównie w tygodniu, z uwzględnieniem zgłaszanych sugestii (w miarę posiadanych możliwości).
 5. Stawka 18,30 zł brutto za godzinę.
 6. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia).
 7. Dodatkowe benefity: zniżka na zakupy w kawiarni, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie, PPK oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
 8. Możliwość współtworzenia nowej marki na skawińskim rynku.

WYMAGANIA:

 1. Aktualne orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych.
 2. Wykształcenie minimum średnie.
 3. Doświadczenie w obszarze gastronomii i obsługi klienta mile widziane.
 4. Sprawne posługiwanie się tabletem z oprogramowaniem Android.  
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na niniejszym stanowisku.
 6. Wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia.
 7. Samodzielność w działaniach, łatwość w nawiązywaniu kontaktów i dobra komunikatywność.
 8. Rzetelność, uczciwość, staranność, systematyczność i opanowanie.
 9. Praca także w wybrane weekendy.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:

 1. Kompleksowa obsługa klienta.
 2. Przygotowywanie wysokiej jakości prostych potraw, deserów, napojów zimnych i ciepłych.
 3. Serwowanie i wydawanie zamówień.
 4. Dbanie o ekspozycję produktów i estetyczny wygląd kawiarni.
 5. Dbanie o porządek w miejscu pracy na sali sprzedaży i zapleczu.
 6. Dbanie o mienie i sprzęt Instytucji.
 7. Kontrola i bieżące nadzorowanie stanu gotówkowego kasy.

WARUNKI ZGŁOSZENIA:

 1. Do wyboru dwa rozwiązania:
  1. CV z zamieszczoną i podpisaną klauzulą przetwarzania danych osobowych można złożyć w zaklejonej kopercie w jednym z niżej wymienionych punktów:
   1. w punkcie informacyjnym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie.
   1. w kawiarni LIVE-BOOK Cafe w Skawinie.
  1. CV z zamieszczoną klauzulą przetwarzania danych osobowych można wysłać w postaci wiadomości e-mail na adres kawiarnia@livebookcafe.pl.
 2. Nabór prowadzony będzie do dnia 20.09.2021r.  

INNE INFORMACJE:

 1. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
 2. Z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie do dnia 22.09.2021 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna
  w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. W. Sikorskiego 18.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest p. Grzegorz Knapik, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@biblioteka-skawina.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Kasjera – Sprzedawcy w Kawiarni LIVE-BOOK Cafe w Skawinie.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.
 8. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane
  w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
  w tym profilowania.